Bierzmowanie

Inaczej: sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Zwyczajnym trybem przygotowawczym jest katecheza szkolna (3-letnie przygotowanie). Osoby dorosłe, które chciałyby przystąpić do tego sakramentu, powinny zgłosić się do parafii, co najmniej 1 rok wcześniej. Zwykle ogłaszamy to podczas ogłoszeń parafialnych w niedziele września.

Sakramentu tego udziela biskup, i zwyczajnie odbywa się to w naszej parafii na wiosnę. Młodzież, przygotowywana wcześniej do tego podczas katechezy szkolnej, przez ostatni rok uczestniczy także w spotkaniach przygotowawczych w kościele, najczęściej raz w miesiącu, o czym informuje się podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych. Są także spotkania w małych grupach, prowadzone przez animatorów świeckich oraz księży, wg grafiku ustalanego corocznie (1 raz w miesiącu).

Kandydaci do bierzmowania, którzy byli ochrzczeni w innej parafii, powinni dostarczyć metrykę chrztu.

Sakramentu bierzmowania udziela się własnym parafianom. Osoby będące spoza parafii, powinni dostarczyć stosowne zaświadczenie o przygotowaniu od własnego proboszcza.

Prawo kościelne wymaga przyjęcia tego sakramentu m. in. od rodziców chrzestnych.

UDOSTĘPNIJ...

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest