Ołtarz Boczny

Znajdujący się w nawie północnej, pochodzi z nieistniejącego kościoła pod wezwaniem św. Piotra. Powstał w III kwartale XVII wieku. W porównaniu z ołtarzem głównym zwraca uwagę jego zdecydowanie prostsza kompozycja. Obie kondygnacje retabulum ujęte są w kręcone kolumny w dolnej części, pękatej części z wyrzeźbionymi głowami cherubinów, niosące wydatne gzymsy....