Witraże

W kościele zachował się bardzo ciekawy zespół witraży pochodzących z początku XX wieku. Mozna je podziwiać w wieży, prezbiterium. Na szczególne wyróżnienie zasługują witraże zacjowane w zakrystii. Przedstawiają one m.in. Lutra i Melanchatona. Już od wejścia, w kruchcie pod wieżą zwracają uwagę umieszczone w jej trzech oknach witraże. W dwóch,...