Zaproszenie do składania ofert – ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „Białogard, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny(XIV/XV w.). Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji – etap II”

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Białogard, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny(XIV/XV w.). Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji - etap II” Zapytanie ofertowe Zalacznik-nr-1-Formularz-oferty Zalacznik-nr-2-Przedmiar-robot-dotyczy-zakresu-realiazcji-II-etapu Załącznik nr 3 Dokumentacja projektowa (Zakres robót etap II elewacja) Zalacznik-nr-4-Decyzje-konserwatora-zabytkow-1 Zalacznik-nr-5-Decyzja-pozwolenia-na-budowe Zalacznik-nr-6-Postanowienia-umowy...