Bierzmowanie

Inaczej: sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Zwyczajnym trybem przygotowawczym jest katecheza szkolna (3-letnie przygotowanie). Osoby dorosłe, które chciałyby przystąpić do tego sakramentu, powinny zgłosić się do parafii, co najmniej 1 rok wcześniej. Zwykle ogłaszamy to podczas ogłoszeń parafialnych w niedziele września. Sakramentu tego udziela biskup, i zwyczajnie odbywa się to w naszej...