Eucharystia

Przygotowanie do Pierwszej Komunii odbywa się podczas katechezy szkolnej, a w klasie trzeciej, także podczas katechezy parafialnej. Odpowiednie spotkania formacyjne dla dzieci i ich rodziców odbywają się wówczas w kościele lub sali parafialnej, najczęściej raz w miesiącu, o czym informowane są dzieci w szkole oraz podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych. Pierwsza...