Chrzcielnica

Na ośmiobocznej stopie trzon na trzech symetrycznie rozmieszczonych lwich łapach. Czasza ośmioboczna o pokrytych bujnym ornamentem akantowym ściankach i w partii górnej ażurowe maszkalony.

UDOSTĘPNIJ...

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest