Chrzest

Jest pierwszym sakramentem, który wprowadza w życie chrześcijańskie i jest bramą Kościoła. „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, kto nie uwierzy – będzie potępiony” – mówi Chrystus.

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ, BY MÓC OCHRZCIĆ DZIECKO?

Prosząc o chrzest dziecka, katoliccy rodzice zobowiązują się do wychowania go w tej wierze, i dlatego sami powinni być autentycznymi świadkami wiary Kościoła: uczestniczyć w życiu sakramentalnym, wypełniać inne zobowiązania religijne, itp. Podczas obrzędu chrztu św. publicznie wyrzekają się szatana i jego pokus oraz wyznają wiarę w Chrystusa i Kościół. Czymś sprzecznym z obrzędem chrztu św. byłoby więc świadome i dobrowolne trwanie w grzechu, np. związek rodziców bez ślubu kościelnego (zwłaszcza, gdy nie ma przeszkód).

Właściwym miejscem udzielania chrztu św. jest liturgia Mszy św. Jednak w naszych kościołach, z racji niewielkiej przestrzeni, czynimy to zaraz po Mszy św. Najczęściej jest to Msza św. o godz. 12:00 i po niej chrzest. Jeśli chodzi o terminy: przede wszystkim: niedziela (właściwie prawie wszystkie niedziele w ciągu roku), po wcześniejszym uzgodnieniu.

Aby zapisać dziecko do chrztu, prosimy oboje rodziców o zgłoszenie się do biura parafialnego, co najmniej na miesiąc przed planowaną datą chrztu św., z aktem urodzenia dziecka. Ponieważ rodzice są pierwszymi wychowawcami swojego dziecka, dlatego to oni są właściwymi petentami (a nie inni krewni).

W parafii udzielany jest chrzest św. tylko własnym parafianom, w każdym innym przypadku wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza na udzielenie chrztu św. w naszej parafii.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które: ukończyły 15 r. życia, otrzymały sakrament bierzmowania, oraz są praktykującymi katolikami (m.in. przystępującymi regularnie do sakramentów św.). W związku z powyższym, nie mogą nimi być osoby, które np. żyją w niesakramentalnym związku.

Kandydaci na rodziców chrzestnych nie będący mieszkańcami naszej parafii, muszą przedstawić odpowiednie zaświadczenie z parafii swojego miejsca zamieszkania.

Przed udzieleniem chrztu św., rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestniczenia w jednym spotkaniu przygotowawczym (zwykle robimy takie spotkanie wieczorem poprzedniego dnia), oraz do duchowego przygotowania się poprzez sakramentalną spowiedź.

Składana jest dobrowolna ofiara.

UDOSTĘPNIJ...

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest