Eucharystia

Przygotowanie do Pierwszej Komunii odbywa się podczas katechezy szkolnej, a w klasie trzeciej, także podczas katechezy parafialnej. Odpowiednie spotkania formacyjne dla dzieci i ich rodziców odbywają się wówczas w kościele lub sali parafialnej, najczęściej raz w miesiącu, o czym informowane są dzieci w szkole oraz podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych.

Pierwsza komunia św. udzielana jest podczas uroczystej liturgii w jedną z niedziel maja, a dokładna data jest ustalana do końca roku kalendarzowego.

„Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Albowiem prace apostolskie to mają na celu, aby wszyscy stawszy się dziećmi Bożymi przez wiarę i chrzest, schodzili się razem, wielbili Boga pośród Kościoła, uczestniczyli w Ofierze i pożywali Wieczerzę Pańską.” (Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii Sacrosanctum concilium 10).

W naszej parafii Msze św. odprawiane są w następującym porządku:

Niedziela:
kościół pw. NNMP: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 18.00
kościół w Lulewicach: 10.00

Dzień powszedni:
kościół pw. NNMP: 7.00; 9.00 (IX-VI); 18.00

UDOSTĘPNIJ...

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest