MSZA ŚW.

NARODZENIA NMP

BIAŁOGARD

NIEDZIELA

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00

W DNI POWSZEDNIE

7.00, 9.00 (IX-VI), 18.00

Kościół filialny

LULEWICE

NIEDZIELA

10.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie pół godz. przed mszą świętą

BIURO PARAFIALNE

CZYNNE

WTOREK
(nieczynne w okresie wakacji)

16.00 - 17.30

ŚRODA

16.00 - 17.30

SOBOTA

10.00 - 12.00

HISTORIA

Historia

Można przypuszczać, że gdy Bolesław Chrobry zakładał biskupstwo w pobliskim Kołobrzegu, to i w Białogardzie misjonarze musieli prowadzić swoją działalność misyjną. Na pewno jednak przyjęło się tu chrześcijaństwo za Bolesław Krzywoustego, który to miasto założył.

Święty Otton z Bambergu w roku na miejscu pogańskiego chram wybudował na rynku kaplicę. Za czasów Bogusława VI, około 1310 r. zostaje wybudowany okazały kościół gotycki trzynawowy, pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Z przełomu XV/XVI w. pochodzi szereg informacji o wikariach: z 1490 i 1495 – wikaria 'Gaudeamus”; z 1494 św. Anna; z 1497 i 98 pierwszej Mszy; 1502 Wszystkich Aniołów; 1507 św. Piotra i Pawła oraz Trzech Króli; z 1513 św. Gertrudy; z 1514 i 1521 Trójcy Świętej.

Pożary jakie dotknęły kościół na przestrzeni dziejów spowodowały, że nie zachowały się w nim obiekty z pierwotnego wyposażenia. Obecny wystrój świątyni tworzy trzy odrębne zespoły powstałe w różnych epokach. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zespół barokowego wyposażenia kościoła pochodzący z XVII/XVIII wieku. Stanowiący stosunkowo spójny co do czasu powstania zespół dzieł sztuki z okresu po szczególnie tragicznym dla świątyni pożarze w 1677 r. – „kościół z piękna amboną, chrzcielnicą i ołtarzem; w szczególności zaś doskonałymi przez słynnego organmistrza Marra z Berlina w roku 1777 zbudowanymi organami ozdobiony”podkreśla XVIII – wieczny kronikarz Pomorza Bruggemann.

Należy przy tym zaznaczyć, że nie jest to zespół jednorodny, powstały w tym samym warsztacie, co pozwala na zapoznanie się z różnymi aspektami sztuki tego okresu.

Swoistym dopełnieniem tego zespołu są obiekty nie związane pierwotnie ze świątynią, a które znalazły sie w jej wnętrzu w wyniku różnych kataklizmów. tj. barokowy ołtarz z rozebranego kościoła pw. św. Piotra, czy epitafium Faustusa Knigge ze zniszczonej w wyniku działań wojennych w roku 1945 konkatedry kołobrzeskiej, które powstało w roku 1587 i reprezentuje cechy stylowe manieryzmu północnego. Być może, co do tego nie ma pewności, reliktami pierwotnego wyposażenia kościoła są trzy rzeźby gotyckie umieszczone obecnie w arkadach nawy północnej.