Namaszczenie Chorych

Ten sakrament jest udzielany chorym, lub będącym w bliskim niebezpieczeństwie śmierci. Jest nazywany sakramentem uzdrowienia (jest w nim zanoszona modlitwa do Boga o uzdrowienie duszy i ciała chorego).

Do jego przyjęcia wymagany jest stan łaski uświęcającej, a więc, jeśli jest taka potrzeba i możliwość, chory najpierw przystępuje do spowiedzi św. W sytuacji, gdy chory nie może mówić, wystarczy gest lub inny znak wyrażenia woli przyjęcia sakramentu lub skruchy, by ten sakrament otrzymać.

Sakramentu chorych nie udziela się zbyt często: w chorobie, lub – gdy długotrwały stan chorobowy został pogorszony. W naszej parafii sakramentu chorych (lub tylko pokuty i komunii św.) udziela się przy okazji odwiedzin chorych w I soboty miesiąca (należy zgłosić chorego w biurze parafialnym), lub na zgłoszenie (telefoniczne lub osobiste). Dla tych chorych, którzy mogą chodzić, sakramentu tego udziela się także raz w roku, podczas mszy św. 11.02. (wspomnienie Matki Bożej z Lourdes) – jest to Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II. Prosimy wówczas o przyniesienie ze sobą karteczki z imieniem i nazwiskiem, by móc potem wpisać ten sakrament do ksiąg parafialnych.

UDOSTĘPNIJ...

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest