Ołtarz Główny

Wykonany w stylu barokowym ok. 1700 r.

Powstał najprawdopodobniej z fundacji miejscowej szlachty. Wskazują na to wyrzeźbione w dole partii herby rodzin von Schmeling i von Versen (lub von Hechthau – san). Ołtarz składa się z trzykontygnacyjnego retabulum nawiązującego bezpośrednio do form architektury barokowej, ustanowionym na wtórnej prostokątnej mensie. Cztery kręcone kolumny pierwszej kondygnacji, oplecione wicią winorośli stanowią oprawę dla części centralnej i dwóch figur świętych (proroków) ustanowionych na osiach skrajnych.

Druga kondygnacja oddzielona od pierwszej wydatnym gzymsem, powtarza kompozycję dolnej.
Kolumny tym razem proste, ujmują w centralnej części rzeźbiarską scenę „Ukrzyżowania”, po bokach na osiach dolnych kolumn figury świętych.

W zwięczeniu na osi płaskorzeźba ze sceną „Opłakiwania” we wnęce nakrytej łukiem nadwieszonym, na gzymsach figury nadzorujących aniołów, wyżej rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego.

UDOSTĘPNIJ...

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest