MSZA ŚW.

NARODZENIA NMP

BIAŁOGARD

NIEDZIELA

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00

W DNI POWSZEDNIE

7.00, 9.00 (IX-VI), 18.00

Kościół filialny

LULEWICE

NIEDZIELA

10.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie pół godz. przed mszą świętą

BIURO PARAFIALNE

CZYNNE

WTOREK
(nieczynne w okresie wakacji)

16.00 - 17.30

ŚRODA

16.00 - 17.30

SOBOTA

10.00 - 12.00

Chrzest

Chrzest

Jest pierwszym sakramentem, który wprowadza w życie chrześcijańskie i jest bramą Kościoła. „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, kto nie uwierzy – będzie potępiony” – mówi Chrystus.

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ, BY MÓC OCHRZCIĆ DZIECKO?

Prosząc o chrzest dziecka, katoliccy rodzice zobowiązują się do wychowania go w tej wierze, i dlatego sami powinni być autentycznymi świadkami wiary Kościoła: uczestniczyć w życiu sakramentalnym, wypełniać inne zobowiązania religijne, itp. Podczas obrzędu chrztu św. publicznie wyrzekają się szatana i jego pokus oraz wyznają wiarę w Chrystusa i Kościół. Czymś sprzecznym z obrzędem chrztu św. byłoby więc świadome i dobrowolne trwanie w grzechu, np. związek rodziców bez ślubu kościelnego (zwłaszcza, gdy nie ma przeszkód).

Właściwym miejscem udzielania chrztu św. jest liturgia Mszy św. Jednak w naszych kościołach, z racji niewielkiej przestrzeni, czynimy to zaraz po Mszy św. Najczęściej jest to Msza św. o godz. 12:00 i po niej chrzest. Jeśli chodzi o terminy: przede wszystkim: niedziela (właściwie prawie wszystkie niedziele w ciągu roku), po wcześniejszym uzgodnieniu.

Aby zapisać dziecko do chrztu, prosimy oboje rodziców o zgłoszenie się do biura parafialnego, co najmniej na miesiąc przed planowaną datą chrztu św., z aktem urodzenia dziecka. Ponieważ rodzice są pierwszymi wychowawcami swojego dziecka, dlatego to oni są właściwymi petentami (a nie inni krewni).

W parafii udzielany jest chrzest św. tylko własnym parafianom, w każdym innym przypadku wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza na udzielenie chrztu św. w naszej parafii.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które: ukończyły 15 r. życia, otrzymały sakrament bierzmowania, oraz są praktykującymi katolikami (m.in. przystępującymi regularnie do sakramentów św.). W związku z powyższym, nie mogą nimi być osoby, które np. żyją w niesakramentalnym związku.

Kandydaci na rodziców chrzestnych nie będący mieszkańcami naszej parafii, muszą przedstawić odpowiednie zaświadczenie z parafii swojego miejsca zamieszkania.

Przed udzieleniem chrztu św., rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestniczenia w jednym spotkaniu przygotowawczym (zwykle robimy takie spotkanie wieczorem poprzedniego dnia), oraz do duchowego przygotowania się poprzez sakramentalną spowiedź.

Składana jest dobrowolna ofiara.