Schola dziecięca Słoneczka Pana Jezusa

Opiekunowie: S Marinella Dorota Kowalewska i Przemysław Hanczarow
Próby scholi odbywają się w każdą sobotę w salce na plebaniii o godz. 10:00

https://www.facebook.com/groups/438773581725349/media

UDOSTĘPNIJ...

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest