CARITAS PARAFII ŚW. JADWIGI W BIAŁOGARDZIE

tel. 798 327 674

BANK PEKAO SA O. BIAŁOGARD
97 1240 3666 1111 0010 1012 4113

Małgorzata Milart – prezes

Iwona Lendzion – sekretarz

Stanisława Kościuk – skarbnik

Halina Tomaszewska – członek

Zenona Ciesielska – członek

O działalności naszej Caritas będziemy informować więcej wkrótce. Włączamy się w różne programy, prowadzone przez Caritas diecezji Koszalińsko-kołobrzeskiej (www.koszalin.caritas.pl): m.in.: rodzina-rodzinie; gdzie od kilku już lat utrzymujemy syryjską rodzinę z Aleppo. Od pewnego czasu także wspieramy dzieci z Sierra Leone (przedszkole prowadzone przez nasze Siostry Miłosierdzia). Dwa razy w ciągu roku rozdajemy tzw. torby miłosierdzia, z przeznaczeniem na żywność dla uboższych. To niektóre z działań, które podejmujemy. O niektórych informujemy także na naszym face-booku (Parafia p.w. św. Jadwigi w Białogardzie lub Jadwiga Białogard).

UDOSTĘPNIJ...

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest