CARITAS PARAFII ŚW. JADWIGI W BIAŁOGARDZIE

tel. 798 327 674 BANK PEKAO SA O. BIAŁOGARD 97 1240 3666 1111 0010 1012 4113 Małgorzata Milart - prezes Iwona Lendzion - sekretarz Stanisława Kościuk - skarbnik Halina Tomaszewska - członek Zenona Ciesielska - członek O działalności naszej Caritas będziemy informować więcej wkrótce. Włączamy się w różne programy, prowadzone przez Caritas...