Sakrament Małżeństwa

Zgodnie z Instrukcją Episkopatu Polski, przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu odbywa się w kilku etapach. Tzw. przygotowanie dalsze odbywa się w rodzinie, już od lat dziecięcych, kiedy to rodzice i wychowawcy powinni starać się o rozwijanie cech ludzkich dziecka, które pozwolą mu w przyszłości na podjęcie dojrzałej decyzji o wyborze...