Zaproszenie do składania ofert – ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „Białogard, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny(XIV/XV w.). Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji – etap II”

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Białogard, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny(XIV/XV w.). Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji – etap II”

Zapytanie ofertowe

Zalacznik-nr-1-Formularz-oferty

Zalacznik-nr-2-Przedmiar-robot-dotyczy-zakresu-realiazcji-II-etapu

Załącznik nr 3 Dokumentacja projektowa (Zakres robót etap II elewacja)

Zalacznik-nr-4-Decyzje-konserwatora-zabytkow-1

Zalacznik-nr-5-Decyzja-pozwolenia-na-budowe

Zalacznik-nr-6-Postanowienia-umowy

Załącznik nr 7 Projekt budowlany (dotyczy wydania pozwolenia na budowę)

Zalacznik-nr-8-Specyfikacja-techniczna-

Starostwo Powiatowe w Białogardzie BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UDOSTĘPNIJ...

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest